KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Oto prace uczniów z klasy pierwszej.

Uczestniczymy
w programach: