KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Drodzy przyszli absolwenci :)

Zapraszamy o przejrzenia informatora katowickich szkół średnich

Uczestniczymy
w programach: