KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Pierwsze tygodnie za nami. W szkole, mimo nowej rzeczywistości, czujemy się wspaniale!