KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
 
Pytanie / zadanie na dziś / 17.12 czwartek : Ułóż modlitwę w cierpieniu albo modlitwę za chorych...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  

Uczestniczymy
w programach: