KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

4.12 to na Śląsku ważne święto - wspomnienie św. Barbary czyli Barbórka. Pomimo odległości uczniom klasy 1K udało się dzisiaj wysłuchać zagranej na trąbce pieśni o rodowodzie ludowym "Szła dzieweczka" w wykonaniu p. Pawła Łebka, dzięki któremu uczniowie mogli również zapoznać się z mundurem galowym górnika.

 

Uczestniczymy
w programach: