KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Drodzy Państwo, Kochani Uczniowie
Z radością informujemy, że nasza szkoła po długich staraniach została wdrożona do systemu OSE.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program dający szkołom z całej Polski dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji – kształtującej kompetencje cyfrowe i otwartej na
nowoczesne technologie, zwłaszcza w czasie trwającej nadal pandemii i konieczności prowadzenia zajęć zdalnie lub hybrydowo. Program został zaprojektowany na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

See the source image

Uczestniczymy
w programach: