KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Aniołowie Misji Aniołowie Misji to program systematycznej pomocy śląskim misjonarzom okazywanej przez wspólnoty, ruchy katolickie i indywidualne osoby. Taki sposób pomagania wydobywa wiele dobra z aktywności misyjnej i niesie wiele korzyści zarówno dla pomagających, jak i wspieranych. Osobiste zaangażowanie Aniołów, znajomość misjonarza, jego pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także informowanie o postępach w realizacji projektu stanowią gwarancję, że pomoc jest dobrze wykorzystywana i nie jest anonimowa. W ten sposób rozwijana jest też powszechna świadomość odpowiedzialności za dzieło ewangelizacji.
Nasza szkoła zajęła się projektem: „Opieka nad uczniami za szkoły w Jisse w Peru”. Jest to szkoła podstawowa, do której uczęszcza ok. 35 uczniów, a grono pedagogiczne tworzą dyrektor i dwóch nauczycieli. Nie mają i nie mieli nigdy żadnej pomocy z zewnątrz. Wioska leży dosyć daleko. Bliżej ma do bezludnej autostrady na Limę, niż do jakiejkolwiek miejscowości ze sklepem, pocztą, szpitalem, policją…Gromadzone środki są przeznaczane na ubrania, materiały edukacyjne, przybory szkolne, drugie śniadania dla dzieci oraz paliwo, by nauczyciele mogli dojechać do szkoły. Opiekunem programu jest ks. Tomasz Madzia.

Uczestniczymy
w programach: