KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

"Spuście nam na ziemskie niwy
Zbawcę z niebios, obłoki..."

Ostatnia przedświąteczna Msza Roratnia dla całej społeczności szkolnej.

 

Uczestniczymy
w programach: