KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

 

Praca może być drogą świętości, jeśli jest wykonywana jako kontynuacja stwórczego dzieła Boga
i jeśli jest wyrazem miłości dla innych...
 

Twitter, 20 sierpnia 2015


 


Każda wspólnota chrześcijańska musi być gościnnym domem dla tego,  kto szuka Boga i tego,
kto szuka brata, który go wysłucha.

Twitter, 27 kwietna 2015


 

Trzeba strzec ziemi, aby zgodnie z wolą Boga mogła nadal być źródłem życia dla całej rodziny ludzkiej.

Twitter, 21 kwietna 2015


 

Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, 
ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Twitter, 12 kwietna 2015


 

Oby moc zmartwychwstania Chrystusa dosięgła każdego człowieka
i wszystkich sytuacji, w których najbardziej potrzeba ufności i nadziei. 

Twitter, 6 kwietna 2015


 

Chwalmy Boga, dziękujmy Mu za to, że dał nam tyle piękna...

Twitter, 10 stycznia 2015


 

Narodzone w Betlejem Dzieciątko Jezus jest znakiem danym przez Boga tym,
którzy oczekiwali zbawienia i na zawsze pozostaje znakiem czułości Boga i Jego obecności w świecie. 

Twitter, 26 grudnia 2014

 


 

Drodzy młodzi studenci, że nie można żyć, nie zważając na wyzwania, nie podejmując wyzwań.

Twitter, 30 listopada 2014


 

Prośmy Pana o tę łaskę: aby nasze serce stało się wolne i pełne światła, by żyło radością dzieci Bożych.

Twitter, 31 sierpnia 2014


 

 Miłość jest silniejsza, miłość daje życie, miłość sprawia, że na pustyni rozkwita nadzieja.

Papieskie orędzie i błogosławieństwo Urbi et Orbi,
Wielkanoc 2014


 

Z Jezusem życie nabiera pełni. Z Nim łatwiej odnaleźć sens wszystkiego.

Twitter, 4 kwietnia 2014Uczmy się mówić „dziękuję” Bogu i innym. Uczymy tego dzieci, a sami zapominamy!

Twitter, 21 marca 2014


 

Świat skupia nas na sobie samych, na posiadaniu i przyjemności. Ewangelia zaprasza do otwierania się na innych, do dzielenia się z ubogimi. 

Twitter, 6 lutego 2014


 

Drodzy Młodzi, nie zadowalajcie się przeciętnością w życiu. Pozwólcie się zafascynować prawdzie i pięknu,–
zafascynujcie się Bogiem.

Twitter, 16 stycznia 2014


 

Nie mogę sobie wyobrazić chrześcijanina, który nie potrafi się uśmiechnąć. 
Dajmy radosne świadectwo naszej wiary!

Twitter, 30 stycznia 2014 


 

 Mały krok, pośród wielkich ludzkich ograniczeń, może bardziej podobać się Bogu
niż poprawne na zewnątrz życie człowieka spędzającego dni bez stawiania czoła poważnym trudnościom.

 

Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium 


 

Nie można żyć po chrześcijańsku w oderwaniu od skały, którą jest Chrystus. 
On zapewnia nam solidność i trwałość a także radość i spokój.

Twitter, 2 lipca 2013 


 

Nie można poddawać się monotonii codziennego życia, trzeba rozwijać wielkie projekty, 
wykraczać poza to, co pospolite: nie pozwólcie okraść się z młodzieńczego entuzjazmu!

 

30 listopada, kazanie do studentów podczas nieszporów
( Gość Niedzielny nr 49, 8 grudnia 2013 ) 


 

 

 

Uczestniczymy
w programach: