KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Ewaluacja wewnętrzna 2016 / 2017

Raport: DOC


Ewaluacja zewnętrzna 2015/2016

Poniżej publikujemy raporty z ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej
w Katolickiej Szkole Podstawowej i II Katolickim Gimnazjum przez Kuratorium Oświaty
w marcu 2016 roku. Zachęcamy do lektury dokumentu.
Raporty także do wglądu na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty www.npseo.pl

Raport - szkoła podstawowa
Raport - gimnazjum


Uczestniczymy
w programach: