KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Zajęcia fotograficzne wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem techniki. Dokumentowanie przemijającego czasu, historii, wydarzeń, ludzi, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii.

Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i wrażliwości.

Zajęcia fotograficzne to okazja do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem analogowym
i cyfrowym, poznawania metod i technik wywoływania i obróbki zdjęć w ciemni o raz za pomocą technik komputerowych, rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.

Uczestnicy kółka :

  • poznają podstawowe wiadomości z historii fotografii;
  • uczą się kompozycji;
  • poznają techniki fotograficzne;
  • kształtują zmysł obserwacji;
  • doskonalą obsługę aparatu fotograficznego,
  • poznają różne metody pracy z aparatem (praca w studio, praca w plenerze);
  • biorą czynny udział w życiu szkoły – praca reporterska;
  • poznają inne formy fotograficzne takie jak: fotokolaż, fotomontaż, instalacje fotograficzną.

Prace uczniów prezentowane są w przestrzeni szkolnej, na stronie internetowej szkoły, podczas tematycznych wystaw oraz wysyłane na różne konkursy plastyczne i fotograficzne.

Uczniowie Gimnazjum w ramach kółka fotograficznego mogą realizować program zajęć artystycznych lub projekt edukacyjny.

W ramach zajęć, w miarę możliwości, przewidziane są wyjścia kulturalne.


Zajęcia odbywają się we wtorki od 15.00 do 16. 30 (90 min) w sali 59.

O przyjazną i twórczą atmosferę zajęć dba mgr sztuki Małgorzata Gwiazdonik.

Uczestniczymy
w programach: