KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Lepsza szkołaOd wielu lat nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. „Sesje z plusem”, które odbywają się w ramach tego projektu, badają kompetencje matematyczne uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Tysiące uczniów w całym kraju rozwiązuje corocznie trzy standaryzowane testy; na początku, w połowie i na końcu roku szkolnego. W każdym teście porównywane są wyniki poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami uzyskanymi przez uczniów w województwie i w Polsce. Raporty przygotowane przez ww. wydawnictwo ułatwiają diagnozowanie potrzeb uczniów, sprawdzają wyniki nauczania i pomagają w obserwacji osiągnięć uczniów. Określenie mocnych i słabych stron ucznia na każdym etapie kształcenia pozwala na systematyczne monitorowanie przyrostu jego wiedzy i umiejętności.
Szkoła korzysta również z próbnych sprawdzianów po klasie szóstej i próbnych egzaminów gimnazjalnych, a prezentowane raporty stanowią rzetelną informację o poziomie przygotowania do egzaminów zewnętrznych dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Uczestniczymy
w programach: