KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Strefa nauczyciela

Materiały formacyjne RSK na rok szkolny 2013/2014

Program formacyjny dla nauczycieli i dyrektorów opracowany przez Radę Szkół Katolickich


Uczestniczymy
w programach: