KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Tytuł projektu:

Nowoczesna szkoła kluczem do sukcesu uczniów

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jacka w Katowicach. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację zajęć wyrównawczych, warsztatów, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu oraz zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie szkoły i szkolenia kadry. Planuje się wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o system chmurowy wykorzystaniem narzędzi TIK.

Umożliwi to poprawę szans edukacyjnych uczniów szkoły. Zaplanowano szkolenia dla nauczycieli, co pozwoli na wzrost kompetencji, umiejętności i wiedzy nauczycieli. Uzupełnieniem projektu będzie doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Termin realizacji: 01.02.2021 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 264 906,18 zł

Wartość dofinansowania UE: 238 415,56 zł

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli KSP im. Św. Jacka w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021/EFS z dnia 20.04.2021 r.

 

Zmiana do zapytania ofertowego nr 1/2021/EFS z dnia 22.04.2021 r.

 

Protokół w sprawie wyboru oferty nr 1/2021/EFS 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021/EFS z dnia 14.05.2021 r.

 

Protokół w sprawie wyboru oferty nr 2/2021/EFS

Uczestniczymy
w programach: