KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Ratujemy i uczymy ratowaćProgram jest ogólnopolską kampanią szkoleniową w zakresie pierwszej pomocy skierowaną do uczniów klas nauczania zintegrowanego. Uczniowie klas drugich Katolickiej Szkoły Podstawowej uczą się bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia życia, wzywania pomocy, prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych. Szkolenia odbywają się na profesjonalnych sprzęcie treningowym. Program realizuje od 2005 roku pedagog szkolny wraz z wolontariuszami z 33 Katowickiej Drużyny Harcerskiej.

Uczestniczymy
w programach: