KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Wszystkich miłośników białego szaleństwa zapraszamy do zapoznania się z kodeksem narciarskim dostępnym na stronie www.bezpiecznienastoku.pl :

 1. Wzgląd na innych narciarzy i snowboardzistów
  Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
 2. Panowanie nad prędkością i stylem jazdy
  Każdy narciarz i snowboardzista musi zjeżdżać z prędkością i stylem dopasowanymi do widoczności, własnych umiejętności, terenu, warunków śniegowych i pogodowych oraz do natężenia ruchu.
 3. Wybór toru jazdy
  Narciarz i snowboardzista znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzom i snowboardzistom znajdującym się przed nim.
 4. Wyprzedzanie
  Wyprzedzać wolno z góry, z dołu, z prawej lub z lewej strony, jednakże w bezpiecznym odstępie od innych narciarzy lub snowboardzistów.
 5. Wjazd na trasę, ruszanie z miejsca i jazda do góry
  Każdy narciarz i snowboardzista, który wjeżdża na trasę, zamierza ruszyć z miejsca, wykonać skręt pod górę lub jechać pod górę musi upewnić się, patrząc w górę i w dół czy może to zrobić bez zagrożenia dla innych.
 6. Zatrzymanie się
  Tylko w razie absolutnej konieczności wolno zatrzymywać się w wąskich lub niewidocznych z góry odcinkach trasy. Po ewentualnym upadku narciarz i snowboardzista winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.
 7. Podchodzenie i schodzenie
  Narciarz i snowboardzista, który wchodzi pieszo do góry lub schodzi pieszo w dół musi poruszać się poboczem trasy.
 8. Stosowanie się do oznaczeń
  Każdy narciarz i snowboardzista musi stosować się do znaków i sygnalizacji ustawionych na trasach.
 9. Niesienie pomocy
  W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista zobowiązany jest do niesienia pomocy poszkodowanemu.
 10. Obowiązek podania danych osobowych
  W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista (zarówno świadek jak i uczestnik, odpowiedzialny lub nie) ma obowiązek podania swoich danych osobowych

 Bezpieczny stok - biały kodeks dla narciarzy w wersji pdf


W czasie jednego z obozów narciarskich udało nam się nakręcić film ilustrujący te zasady:

Uczestniczymy
w programach: