KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Marek Molitorys - przewodniczący
Michał Chojnacki
Amelia Czapla - Nowicka

 

Uczestniczymy
w programach: