KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
  • Marek Molitorys - przewodniczący
  • Michał Chojnacki
  • Amelia Czapla - Nowicka
Uczestniczymy
w programach: