KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

dokumenty świetlicowe

Zgłoszenie dziecka do świetlicy 2020/2021

Dokument do pobrania w formacie DOC i PDF


Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły 2020/2021

Dokument do pobrania w formacie DOC i PDF


Jednodniowe upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły 2020/2021

Dokument do pobrania w formacie DOC i PDF


Uczestniczymy
w programach: