KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

„Wychowanie to przykład i miłość – nic więcej”.

Misją szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego człowieka oparte na personalistycznej koncepcji osoby zawartej w nauce Kościoła Katolickiego. Szkoła opiera się w swej działalności na myśli i nauce Jana Pawła II na temat godności osoby. Wychowuje młodego człowieka w poszanowaniu prawdy, uczciwości, pokory, wspólnoty, twórczego myślenia, tolerancji, odpowiedzialności, wiary i osobistej więzi z Bogiem.

O szkole


"Dobra szkoła to przede wszystkim mądra szkoła. Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią ludzie, poczują się związani najpiękniejszym zadaniem – zadaniem cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę…"

Jan Paweł II

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała w 1992 roku. Pomysł powołania szkoły zrodził się z wielkiego zapotrzebowania społecznego. Wielu rodziców pragnęło, aby ich dziecko uczęszczało do szkoły, w której program wychowawczy byłby spójny z wychowaniem w domu i aby podstawą tego programu były wartości chrześcijańskie.

Szkoła zatem ma charakter wyznaniowy, jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Przy rekrutacji uczniów nieistotny jest wyznawany światopogląd pod warunkiem pełnego zaakceptowania statutowych założeń szkoły mających na celu kształtowanie osobowości wychowanków zgodnie z chrześcijańską hierarchią wartości.

Nauczyciele pracujący w naszej szkole są ludźmi o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych i moralnych, odpowiedzialni za siebie i szkołę. Gdy ogłoszono konkurs na nauczycieli do tworzącej się szkoły zgłosiło się ponad 90 osób.Kilku wyłonionych z tej grupy nauczycieli do dziś pracuje w naszej szkole.

Od września 1999 roku uruchomiono także Katolickie Gimnazjum, które wraz z Katolicką Szkołą Podstawową tworzyło do 31 sierpnia 2017 roku Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 2.

1 września 2017 Katolicka Szkoła Podstawowa przyjęła imię Św. Jacka i w wyniku reformy szkolnictwa stała się ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami II Katolickiego Gimnazjum.

Jesteśmy znani w okolicy z…

 • dużej liczby godzin języka angielskiego
 • 16 osobowych klas
 • wysokich wyników osiąganych na egzaminach zewnętrznych
 • kompetentnych i pogodnych nauczycieli kochających swoją pracę i nastawianych na rozwijanie umiejętności i talentów uczniów, tak, by wierzyli oni w swoje możliwości
 • troski o kręgosłup… wraz z Zakładem Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego realizujemy program „Szkoła zdrowego kręgosłupa”
 • śródrocznych wyjazdów na warsztaty językowe do Anglii, Irlandii i Szkocji
 • bogatej oferty kółek zainteresowań
 • odkrywania talentów - posiadamy tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów"
 • adwentowego wypiekania pierników
 • dużej liczby indywidualnych konsultacji dla uczniów
 • bezpiecznego budynku (domofon, monitoring)
 • stałej obecności i opieki psychologa
 • klas i pracowni z tablicami interaktywnymi
 • wolontariatu w bogucickim szpitalu ojców Bonifratrów 
 • nieustannego podnoszenia kwalifikacji narciarskich przez uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów w ramach śródrocznych wyjazdów szkolnych i na kursach SITN-PZN
 • najmilszej na świecie pani Zosi – sekretarza szkoły o wielkim sercu i nieustannej potrzebie czynienia dobra wokół siebie
 • rzetelnej pomocy w przygotowywaniu się do międzynarodowych egzaminów językowych i konkursów
 • 25 lat doświadczenia!


A na koniec trochę historii...

...czyli jak to wszystko się zaczęło - zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego z okazji 20-lecia szkoły:

Uczestniczymy
w programach: