KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
i II KATOLICKIE GIMNAZJUM
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Szkoła Podstawowa 4-8

Klasa 4B (szkoła podstawowa)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 matematyka j. polski j. angielski matematyka godz.wych. 8:30 - 9:15
2 konwersacje matematyka matematyka j.polski matematyka 9:25 - 10:10
3 j. fr / j. niem j. polski matematyka j. polski j.fr./j.niem. 10:20 - 11:05
4 j. polski technika / inf technika j. angielski j. angielski 11:15 - 12:00
5 przyroda wf historia muzyka j. angielski 12:10 - 12:55
6 wf wf j. polski j.angielski przyroda 13:15 - 14:00
7 wf inf / technika plastyka religia religia 14:10 - 14:55

Klasa 4M (szkoła podstawowa)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 technika / inf matematyka matematyka j. polski j. angielski 8:30 - 9:15
2 matematyka j. polski plastyka j. angielski j. angielski 9:25 - 10:10
3 konwersacje technika / inf j. angielski matematyka matematyka 10:20 - 11:05
4 j. fr / j. niem j. polski matematyka muzyka przyroda 11:15 - 12:00
5 j. polski wf religia j. polski religia 12:10 - 12:55
6 wf wf technika przyroda j. fr / j. niem 13:15 - 14:00
7 wf j. angielski j. polski historia godz. wych 14:10 - 14:55

Klasa 5 (szkoła podstawowa)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 j. polski technika / inf j. polski geografia muzyka 8:30 - 9:15
2 j. fr / j. niem inf / technika j. angielski matematyka religia 9:25 - 10:10
3 matematyka wf konwersacje j.angielski j. angielski 10:20 - 11:05
4 wf wf j. fr / j. niem matematyka matematyka 11:15 - 12:00
5 wf plastyka matematyka j. angielski matematyka 12:10 - 12:55
6 przyroda j. polski historia religia historia 13:15 - 14:00
7 j.angielski j. polski j.polski j. polski godz. wych 14:05 - 14:50

Klasa 6 (szkoła podstawowa)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 matematyka przyroda konwersacje matematyka godz.wych. 8:30 - 9:15
2 mat/inf j.angielski historia j.polski j.angielski 9:25 - 10:10
3 inf/mat wf j.polski j.angielski muzyka 10:20 - 11:05
4 wf wf j.angielski j.polski matematyka 11:15 - 12:00
5 wf j.fr./j.niem. plastyka j.fr./j.niem przyroda 12:10 - 12:55
6 j.polski j.polski matematyka matematyka religia 13:15 - 14:00
7 j.angielski historia religia przyroda j.polski 14:10 - 14:55

Klasa 7 (szkoła podstawowa)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 geografia matematyka j. polski mat / inf godz. wych. 8:30 - 9:15
2 fizyka chemia konwersacje geografia muzyka 9:25 - 10:10
3 plastyka biologia matematyka inf / mat historia 10:20 - 11:05
4 j.polski j. polski matematyka fizyka religia 11:15 - 12:00
5 j. fr / j. niem biologia j. angielski historia j. polski 12:10 - 12:55
6 j. angielski j. fr / j. niem religia j.polski wf 13:15 - 14:00
7 matematyka wf chemia j. angielski wf 14:10 - 14:55
8   wf       15:00 - 15:45

Klasa 8o (szkoła podstawowa)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 wf j. fr / j. niem historia j. angielski godz. wych 8:30 - 9:15
2 wf biologia j. polski mat / inf religia 9:25 - 10:10
3 j. polski j. angielski wos fizyka geografia 10:20 - 11:05
4 fizyka matematyka konwersacje inf / mat j. fr / j. niem 11:15 - 12:00
5 matematyka j. polski religia chemia matematyka 12:10 - 12:55
6 chemia historia wf j. angielski matematyka 13:15 - 14:00
7 j. polski edu wf j. polski wos 14:10 - 14:55
8 j. angielski         15:00 - 15:45

Klasa 8p (szkoła podstawowa)

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek  
1 wf matematyka j. angielski j. polski religia 8:30 - 9:15
2 wf j. fr / j. niem religia fizyka matematyka 9:25 - 10:10
3 fizyka historia matematyka konwersacje j. angielski 10:20 - 11:05
4 mat / inf biologia j. polski j. fr / j. niem geografia 11:15 - 12:00
5 j. angielski mat / inf chemia j. polski wos 12:10 - 12:55
6 j. angielski edu wf historia j. polski 13:15 - 14:00
7 matematyka j. poski wf godz. wych chemia 14:10 - 14:55
8   wos       15:00 - 15:45

Uczestniczymy
w programach: