KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Nasza koncepcja nauczania języka angielskiego zakłada umożliwienie  uczniom skonfrontowania swoich szkolnych osiągnięć z rzeczywistością. W 2007 roku nawiązaliśmy współpracę ze szkołą językową King’s School of English i każdego roku, w maju  gimnazjaliści uczestniczą  w warsztatach językowych w Anglii lub Irlandii, a niektórzy z nich także w letnich obozach językowo – sportowych.
Słuszność naszego założenia potwierdzają znakomite wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

W czasie tygodniowego pobytu, młodzież  mieszka u rodzin, zwiedza kraj, ale przede wszystkim szkoli język  (20 godzin zajęć w szkole). Od samego początku, w tych wyjazdach towarzyszą nam rodzice, którzy  w swoich grupach  doskonalą  język angielski.

Podczas wakacyjnych obozów, dzieci (wiek 10–16 lat) mieszkają na kampusach tamtejszych szkół, wyposażonych w bardzo dobrą infrastrukturę sportową i zaplecze naukowe. Dotychczas, byliśmy w Pangbourne,  Sherborne, Tonbridge i Bath.

Uczestniczymy
w programach: