KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Miłość do gór, pasja do nart
łączy pokolenia i trwa przez całe życie…

Od 2001 roku wyjeżdżamy na tygodniowe obozy, na których doskonalimy technikę jazdy na nartach, uczymy się miłości do gór, rozsądnego z nich korzystania oraz odpowiedzialności za siebie i innych...

Zawsze jeździmy w odblaskowych koszulkach! Dużą wagę przywiązujemy do nauki tzw. „dekalogu narciarskiego”. W sezonie 2011/2012 nakręciliśmy wspólnie z dziećmi film: „Jeździmy bezpiecznie na nartach”.

W wyjazdach uczestniczą także rodzice, absolwenci, rodzice absolwentów Uśmiech, zaprzyjaźnieni ze szkołą instruktorzy SITN-PZN i… lekarze. Wszyscy, jako wolontariusze, pomagają w szkoleniu na stoku i opiece nad dziećmi – wierzcie kochani, jest co robić…

Uczestniczymy
w programach: