KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

DROGI RODZICU!

Przy wyborze szkoły nie działaj po omacku.
Najlepszych pedagogów znajdziesz w świętym Jacku!

Jesteśmy znani z…

 • Kompetentnych, pogodnych nauczycieli kochających swoją pracę, nastawianych na rozwijanie umiejętności i talentów uczniów tak, by wierzyli w swoje możliwości,
 • z rodzinnej atmosfery panującej w naszej szkole,
 • pracy w systemie jednozmianowym (zajęcia lekcyjne odbywają się od 8:30 do 14:55, opieka świetlicy od 7:00 do 17:00 )
 • 16.osobowych klas,
 • Zwiększonego wymiaru godzin języka angielskiego, języka polskiego i matematyki,
 • nauczania dwóch języków obcych już od pierwszej klasy,
 • śródrocznych wyjazdów na warsztaty językowe do Anglii, Irlandii, Szkocji i Francji,
 • wysokich wyników osiąganych na egzaminach zewnętrznych,
 • rzetelnej pomocy w przygotowywaniu się do międzynarodowych egzaminów językowych i konkursów,
 • dużej liczby indywidualnych konsultacji dla uczniów
 • stałej obecności i opieki psychologa i logopedy
 • bogatej oferty kółek zainteresowań:
  • robotyka organizowana przez Uniwersytet Rozwoju,
  • szkoła pamięci,
  • zajęcia ekologiczno – przyrodnicze,
  • kółko szachowe prowadzone przez Klub Szachowy „Hetman”,
  • kółko matematyczne,
  • kółko informatyczne,
  • kółko chemiczne,
  • zajęcia sportowe organizowane przez klub sportowy Alpino ,
  • judo prowadzone przez dra Bartosza Głowackiego oraz Michała Głowackiego wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski w JUDO,
  • SKS
  • kółko taneczne,
  • zajęcia plastyczne oraz Akademia Małego Artysty,
  • chórek szkolny prowadzony przez dyrygenta Orkiestry Dętej „Katowice” pana Damian Łebka,
  • klub Młodego Czytelnika,
  • kółko kulinarne,
  • klub gier planszowych,
 • odkrywania talentów - posiadamy tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów"
 • troski o kręgosłup wraz z Zakładem Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego realizujemy program „Szkoła zdrowego kręgosłupa”
 • nieustannego podnoszenia kwalifikacji narciarskich przez uczniów, nauczycieli, rodziców w ramach śródrocznych wyjazdów szkolnych na obozy narciarskie,
 • klas i pracowni z tablicami interaktywnymi,
 • bezpiecznego budynku (domofon, monitoring),
 • wolontariatu w bogucickim szpitalu ojców Bonifratrów,
 • ponad 25 lat doświadczenia!

Rekrutacja w naszej szkole już trwa, przebiega w czterech etapach:

 1. Zapisanie dziecka do szkoły w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30, telefonicznie 032/352 99 50 lub mailowo: swietyjacek.katowice@gmail.com.
 2. W marcu odbywa się spotkanie rekrutacyjne w szkole; o terminie spotkania rodzice zostają zawiadomienie listownie oraz telefonicznie.
  Podczas spotkania opowiadamy o tym, co dla nas ważne, jak wygląda organizacja dnia w szkole, w jaki sposób uczymy i jak spędzamy czas po zajęciach obowiązkowych. Przedstawiamy nauczycieli odpowiedzialnych za edukację Państwa dzieci. Prezentujemy szkołę, sale dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne. Dzieci uczestniczą w zajęciach, podczas których my możemy je poznać, a one mogą doświadczyć wyjątkowej atmosfery panującej w naszej szkole.
 3. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych; informację o przyjęciu dziecka można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie.
 4. W sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 można podpisać umowę oraz złożyć stosowne dokumenty:
  • informację o gotowości podjęcia nauki dziecka w szkole,
  • bilans 6 latka,
  • kopia karty szczepień.

Czekamy na Was! Zapraszamy!

Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym

 

Wymagania dla kandydatów do klas starszych:

 • średnia ocen - co najmniej 4,75
 • co najmniej "bardzo dobra" ocena zachowania
 • 80% wynik testu kompetencji z języka angielskiego, który kandydat pisze podczas spotkania rekrutacyjnego
Uczestniczymy
w programach: