KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

Program, opracowany przez panią dr n. med. Annę Brzęk, realizowany jest w naszej od 2010 roku. Szkolnym opiekunem programu jest pani Małgorzata Jóźwiak, która koordynuje pracę wolontariuszy - uczniów naszego gimnazjum. Zgodnie z harmonogramem raz w tygodniu prowadzą oni we wszystkich klasach pięciominutowe ćwiczenia śródlekcyjne. Przypominają jak dbać o prawidłową postawę podczas codziennych czynności, a tym samym utrwalają prawidłowe nawyki, które udało się już wypracować. Uczniowie – wolontariusze podczas zajęć ćwiczą w specjalnych koszulkach z hasłami promującymi zdrowy kręgosłup, które sami wymyślili: „Bo w kręgosłupie zagadka cała, by reszta ciała prosto się trzymała”, „W zdrowym ciele zdrowy duch, proste plecy – ginie brzuch”. Dzięki Szkole Zdrowego Kręgosłupa uczniowie mają większą świadomość konieczności dbania o kręgosłup i jego sprawność. Przejawia się to lepszą postawą podczas siedzenia na krześle oraz wykonywania innych czynności, np. podnoszenia tornistra. I o to właśnie chodzi…

Uczestniczymy
w programach: