KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA im. św. Jacka w Katowicach
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej

to międzynarodowy program, w którym uczestniczą setki tysięcy dzieci na całym świecie. Promuje zdrowie, odporność psychiczną i dobre samopoczucie dzieci. Kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne i emocjonalne. Doskonali relacje dzieci z innymi osobami, uczy znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Program opowiada o grupie przyjaciół, a Zippi to… patyczak - ulubieniec jednego z chłopców. Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań, składających się na 6 części tematycznych:

 1. Uczucia.
 2. Komunikacja.
 3. Przyjaźń.
 4. Rozwiązywanie konfliktów.
 5. Przeżywanie zmiany i straty.
 6. Dajemy sobie radę.

Każda z części zawiera opowiadanie, przedstawiające sytuacje dobrze znane małym dzieciom, ilustrowane obrazkami i uzupełnione propozycjami zadań, takich jak odgrywanie ról, rysowanie, zabawy. Program uczy dzieci:

 • Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć,
 • Jak słuchać uważnie,
 • Jak prosić o pomoc,
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem,
 • Jak mówić przepraszam,
 • Jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym,
 • Jak rozwiązywać konflikty,
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią,
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji,
 • Jak pomagać innym.

Szkolnym koordynatorem programu od 2007 roku jest pani Joanna Gorzkowska.

Uczestniczymy
w programach: